Ulusal Yeterlilikler

Ulusal Yeterlilikler
Türkiye'nin ilk işveren sendikası MESS, 16 Kasım 2009 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzalanan “Ulusal Yeterlilik İşbirliği Protokolü” sonucunda, ulusal meslek standartları çalışmalarının ardından otomotiv sektöründe ulusal yeterliliklerin hazırlanması konusunda da yetkilendirildi.
Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik esasları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ) çalışmalarının ikinci temel bileşenini oluşturan yeterlilikler ile; çalışanların hayatboyu öğrenme içerisinde örgün, yaygın ya da alaylı yollardan edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerinin tanınacağı sürdürülebilir bir yeterlilik sistemi yaratılacaktır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanan 8’li seviye sistemi benimsenerek tasarlanan UYÇ, farklı ülkeler ve sistemler arasında karşılaştırma yapılarak bağlantılar kurulmasına olanak tanımaktadır.
MESS ile MYK arasında imzalanan protokolün ekinde yer alan ulusal yeterlilik hazırlama planı, hazırlanmış olan ve Resmi Gazete’de yayımlanmış yeni meslekleri de kapsayacak şekilde revize edildi.
MESS, Türkiye’nin Ulusal Meslek Standartlarına dayalı ilk Ulusal Yeterlilikleri olan Makine Bakımcı (Seviye 5, 4 ve 3) Ulusal Yeterlilikleri de dâhil olmak üzere, Metal ve Otomotiv sektöründe olmak üzere bugüne kadar MYK Yönetim Kurulu'nca onaylanan 41 Ulusal Yeterlilik hazırladı.
MESS Tarafından Hazırlanan Ulusal Yeterlilikler
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü (Seviye 5)
Makine Bakımcı (Seviye 3)
Makine Bakımcı (Seviye 4)
Makine Bakımcı (Seviye 5)
Motor Testçisi (Seviye 4)
Motor Testçisi (Seviye 5)
Otomotiv Boyacısı (Seviye 3)
Otomotiv Boyacısı (Seviye 4)
Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3)
Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4)
Otomotiv Montajcısı (Seviye 3)
Otomotiv Montajcısı (Seviye 4)
Otomotiv Prototipçisi (Seviye 4)
Otomotiv Prototipçisi (Seviye 5)
Otomotiv Boya Onarımcısı (Seviye 4)
Otomotiv Elektrikçisi (Seviye 4)
Otomotiv Elektromekanikçisi (Seviye 5)
Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4)
Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (Seviye 4)
Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (Seviye 3)
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4)
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3)
İşletme Elektrik Bakımcısı (Seviye 5)
Otomotiv Öndüzen ve Balansçısı (Seviye 3)
Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3)
Haddeci (Seviye 4)
Haddeci (Seviye 3)
İzabeci (Seviye 5)
İzabeci (Seviye 4)
Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 4)
Endüstriyel Fırın İşçisi (Seviye 3)
Bozulabilir Döküm Kalıpçısı (Seviye 4)
Döküm Modelcisi (Seviye 5)
Dökümcü (Seviye 4)
Hurda Hazırlama ve Takip İşçisi (Seviye 3)
Kokil ( Kalıcı) Döküm Kalıpçısı (Seviye 4)
Maçacı (Seviye 3)
Otomotiv Gövde Onarımcısı ( Seviye 4)
Otomotiv Gövde Onarımcısı ( Seviye 5)
Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı ( Seviye 5)
Otomotiv Kontrol, Test ve Ayar İşçisi ( Seviye 4)
Taşlama Tezgah İşçisi ( Seviye 3)
Taşlama Tezgah İşçisi ( Seviye 4)
Metal İşleri Seri Üretim Tezgah İşçisi ( Seviye 3)
Isıl İşlem İşçisi ( Seviye 3)
Isıl İşlem İşçisi ( Seviye 4)