Mesleki Yeterlilik Nedir

Mesleki Yeterlilik 
Nedir...

Mesleki Yeterlilik Belgenizi Aldınız Mı?

Sizde Ücretsiz Faydalanın

Teşvik İçin Son Tarih 31 Aralık 2021

Ulusal Meslek Standardı (UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Meslek standartlarının şekli ve içeriği Meslek Standardı Formatı"na uygun olmak zorundadır.

Standardı yayımlanan mesleğe ilişkin yeterlilik seviyesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yeterlilik seviyelerine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine (AYÇ) uygun olarak belirlenmektedir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine  (AYÇ) yönelik detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

 

UMS tablo